آخرین اخبار

بازديد مجازي از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC و مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري

بازديد مجازي از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC و مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري روز سه شنبه 1400/04/01 از ساعت 10 الي 11:30 و 12 ال 13:30 برگزار مي گردد

حمایت مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم

حمایت مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم از طرح های پژوهشی اعضا محترم هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

بهره برداري رايگان از وب سرويس شناسه ديجيتال اشياء

بهره برداري رايگان از وب سرويس شناسه ديجيتال اشياء ويژه اعضاي هيئت علمي، اساتيد دانشچويان و پژوهشگران دانشگاه فنی و حرفه ای

ادامه الویت های پژوهشی صنایع و شرکت ها

فراخوان دریافت ایده های فناورانه در راستای حمایت از طرح های دانش بنیان و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، نیازهای فناورانه شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان در قالب سامانه طرح های فناورانه شبکه تحقیق و توسعه موسسه دانشمند

الویت های پژوهشی صنایع و شرکت ها

فراخوان دریافت ایده های فناورانه در راستای حمایت از طرح های دانش بنیان و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، نیازهای فناورانه شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان در قالب سامانه طرح های فناورانه شبکه تحقیق و توسعه موسسه دانشمند