دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

راهنمای پایگاه های اطلاعاتی


گنج پایگاه اطلاعات علمی ایران
پایگاه تمام‌ متن ۱۰۰ میلیون مدرک علمی رایگان (زِدنی)
کتاب‌های دیجیتال ایرانداک
جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)
دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان (دا)
اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی
راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار)
راهنمای نگارش پایان‌نامه‌ و رساله (راه)
رویدادهای علمی
راهنمای جستجو در کتابخانه های عمومی ایران
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران