دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

سازماندهی پایان نامه ها

منابع موجود در کتابخانه شامل پایان نامه های دوره کارشناسی رشته های مکانیک، تاسیسات، برق، الکترونیک،نرم افزار و معماری می باشد.

مراحل سازماندهی پایان نامه ها
1-دریافت فایل ورد پایان نامه
2- وارد کردن اطلاعات کتابخشناختی به نرم افزار
3-Watermark نمودن فایل با آرم کتابخانه دانشگاه
4-الحاق فایل الکترونیکی به نرم افزار پارس آذرخش جهت استفاده تمام متن از پایان نامه.