دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

تألیفات

چاپ کتاب برنامه سازی سیستم های میکرو کنترلری با لوگوی دانشگاه فنی و حرفه ای توسط مولفان محترم جناب آقایان مهندس امیر اصلان حق ره، مهندس میر محمود ابوالحسنی و مهندس سعید علی قلی زاده .