دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

لیست کارگاه ها و آزمایشگاههای دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

ردیف نام آزمایشگاه
1 آزمایشگاه مرکزی مقاومت مصالح و خواص مکانیکی مواد
2 آزمایشگاه اندازه گیری دقیق
3 آزمايشگاه هيدروليک و پنوماتيک
4 آزمایشگاه متالورژي مکانیکي
5 کارگاه ورقکاری
6 کارگاه جوشکاری با گاز
7 کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری
8 کارگاه جوشکاری مدرن
9 کارگاه تهویه مطبوع و حرارت مرکزی
10 کارگاه تعمیر و نصب و نگهداری
11 کارگاه تبرید و سرد خانه
12 کارگاه CNC
13 کارگاه تاسیسات مکانیکی
14 آزمایشگاه تاسیسات
15 کارگاه توانایی ماشین کاری
16 کارگاه قید و بند و سنگ زنی
17 آزمایشگاه مقاومت مصالح
18 کارگاه فرز کاری و سنگ زنی
19 آزمایشگاه مکانیک سیالات
20 آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت
21 کارگاه عمومی برق
22 کارگاه سیم پیچی 1
23 کارگاه سیم پیچی 2
24 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
25 کارگاه مدار فرمان
26 آزمایشگاه تلویزیون و الکترونیک صنعتی
27 آزمایشگاه مخابرات
28 آزمایشگاه دیجیتال
29 آزمایشگاه ماشین و اندازه گیری الکتریکی
30 کارگاه PLC و آزمایشگاه کنترل صنعتی
31 آزمایشگاه درایو
32 آزمایشگاه پروژه و الکترونیک 3
33 آزمایشگاه بتن
34 آزمایشگاه مصالح ساختمانی
35 آزمایشگاه فیزیک حرارت
36 آزمایشگاه فیزیک مکانیک
37 آزمایشگاه شیمی
38 کارگاه قالب بندی و آرماتور بندی
39 کارگاه نقشه برداری
40 آتلیه معماری1(17104)
41 آتلیه معماری2(17201)
42 آتلیه معماری3(17202)
43 آتلیه معماری4(17204)
44 آتلیه معماری5(17207)
45 آتلیه معماری6(15105)
46 آتلیه معماری7(15106)
47 آتلیه معماری8(18204)
48 کارگاه نقشه کشی1(12113)
49 کارگاه نقشه کشی2(12114)
50 کارگاه نقشه برداری صنعتی
51 کارگاه ریخته گری
52 سایت کامپیوتر A
53 سایت کامپیوتر B
54 سایت کامپیوتر C
55 سایت کامپیوتر D
56 سایت کامپیوتر E
57 سایت کامپیوتر F
58 سایت کامپیوتر G
59 سایت کامپیوتر I
60 سایت کامپیوتر K
61 سایت کامپیوتر نقشه کشی مکانیک
62 سایت کامپیوتر آموزش های آزاد
63 اتاق سرور
64 کارگاه شبکه
65 آزمایشگاه انرژی های نوین