خدمات الکترونیکی کتابخانه دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقیبا راه اندازی سامانه کتابخانه دیجیتال علاوه بر دسترسی آنلاین به منابع پایان نامه ، کتابهای دیجیتال و صوتی ، اعضا می توانند کتابهای موجود در کتابخانه را جستجو و انتخاب نمایند.