آرشیو

سه شنبه ها در کریدور با ادامه برگزاری دوره های کریدور ایده تا پدیده در سال 1400

سه شنبه ها در کریدور با ادامه برگزاری دوره های کریدور ایده تا پدیده در سال 1400

(23)

جلسات کریدور ایده تا پدیده در بستر دانشگاه های کلاس جهانی با همکاری:
💠مرکز نوآوری، دفتر توسعه تجاری سازی، RDCC و کارگروه آینده نگاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
💠اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
💠دانشگاه آزاد اسلامی
💠دانشگاه فنی و حرفه ای

سه شنبه 21 ارديبهشت 1400
سه شنبه ها در کریدور با ادامه برگزاری دوره های کریدور ایده تا پدیده در سال 1400

سه شنبه ها در کریدور با ادامه برگزاری دوره های کریدور ایده تا پدیده در سال 1400

(23)

جلسات کریدور ایده تا پدیده در بستر دانشگاه های کلاس جهانی با همکاری:
💠مرکز نوآوری، دفتر توسعه تجاری سازی، RDCC و کارگروه آینده نگاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
💠اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
💠دانشگاه آزاد اسلامی
💠دانشگاه فنی و حرفه ای

سه شنبه 21 ارديبهشت 1400
دسترسی به کتاب های الکترونیکی و مقالات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم منطقه ای

دسترسی به کتاب های الکترونیکی و مقالات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم منطقه ای

(15)

امکان دسترسی رایگان به کتاب های الکترونیکی و مقالات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم منطقه ای تا پایان اردیبهشت ماه 1400

شنبه 18 ارديبهشت 1400
دسترسی به کتاب های الکترونیکی و مقالات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم منطقه ای

دسترسی به کتاب های الکترونیکی و مقالات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم منطقه ای

(15)

امکان دسترسی رایگان به کتاب های الکترونیکی و مقالات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم منطقه ای تا پایان اردیبهشت ماه 1400

شنبه 18 ارديبهشت 1400
حمایت مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم

حمایت مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم

(102)

حمایت مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم از طرح های پژوهشی اعضا محترم هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

چهارشنبه 29 بهمن 1399
حمایت مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم

حمایت مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم

(102)

حمایت مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم از طرح های پژوهشی اعضا محترم هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

چهارشنبه 29 بهمن 1399
بهره برداري  رايگان از وب سرويس شناسه ديجيتال اشياء

بهره برداري رايگان از وب سرويس شناسه ديجيتال اشياء

(115)

بهره برداري رايگان از وب سرويس شناسه ديجيتال اشياء ويژه اعضاي هيئت علمي، اساتيد دانشچويان و پژوهشگران دانشگاه فنی و حرفه ای

چهارشنبه 29 بهمن 1399
بهره برداري  رايگان از وب سرويس شناسه ديجيتال اشياء

بهره برداري رايگان از وب سرويس شناسه ديجيتال اشياء

(115)

بهره برداري رايگان از وب سرويس شناسه ديجيتال اشياء ويژه اعضاي هيئت علمي، اساتيد دانشچويان و پژوهشگران دانشگاه فنی و حرفه ای

چهارشنبه 29 بهمن 1399
ادامه الویت های پژوهشی صنایع و شرکت ها

ادامه الویت های پژوهشی صنایع و شرکت ها

(43)

فراخوان دریافت ایده های فناورانه در راستای حمایت از طرح های دانش بنیان و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، نیازهای فناورانه شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان در قالب سامانه طرح های فناورانه شبکه تحقیق و توسعه موسسه دانشمند

سه شنبه 28 بهمن 1399
ادامه الویت های پژوهشی صنایع و شرکت ها

ادامه الویت های پژوهشی صنایع و شرکت ها

(43)

فراخوان دریافت ایده های فناورانه در راستای حمایت از طرح های دانش بنیان و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، نیازهای فناورانه شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان در قالب سامانه طرح های فناورانه شبکه تحقیق و توسعه موسسه دانشمند

سه شنبه 28 بهمن 1399